Stanisław Biłka

Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej.