Ewa Janoszek

bialanka dr historii sztuki, absolwentka UJ (praca doktorska pt. ?Architektura przemysłowa Bielska i Białej w latach 1806-1939?, współautorka III t. ?Monografii Bielska-Białej?.