Marek Bernacki

Marek Bernacki (ur. w 1965 r.) - bielszczanin, absolwent LO im. M. Kopernika, ukończył filologię polską na UJ, doktor habilitowany w zakresie literaturoznawstwa, prof. nadzwyczajny w Katedrze Literatury i Kultury Polskiej, obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH.