Magdalena Legendź

Magdalena Legendź - absolwentka teatrologii UJ, publicystka, reportażystka, krytyk teatralny, sekretarz redakcji dwutygodnika Zwiastun Ewangelicki w Bielsku-Białej, współpracowniczka ogólnopolskich czasopism - Teatru, Dialogu, Teatru Lalek.