Przewodnik kulturalny, czyli jak rozwijać kompetencje kulturowe dzieci i młodzieży?
Możliwości działań oraz współpracy bibliotek szkolnych z instytucjami kultury.