XXX lat Solidarności

Rada Miasta uhonorowała 30. rocznicę powstania NSZZ Solidarność.