Saxon (Oliver, Dawson) zagrali w Rudeboy i udzielili nam obszernego wywiadu.