Polećcie z nami nad górami.  Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”