Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej - Jarosław Klimaszewski wyjaśnia zasady działania samorządu. W tym odcinku ogólnie rozumiany budżet.