Wsiadać przodem, proszę!

Od 29 czerwca do autobusów MZK będziemy wsiadać tylko drzwiami przednimi, a wysiadać środkowymi lub tylnymi.