Wojskowa Straż Pożarna

Archiwum z 2003 r. Reportaż o Wojskowej Straży Pożarnej w 18 batalionie desantowo-szturmowym w Bielsku-Białej