Wielkie szacowanie strat

Na ponad 60 mln. złotych oszacowano straty jakie spowodowała powódź w Bielsku-Białej