Wielka kanalizacja

Ruszyła relizacja projektu w wyniku, którego zostanie zbudowana kanalizacja sanitarna w 7 dzielnicach miasta, a Bielsko-Biała zostanie skanalizowane w 98,3%