Tanceba - wystawa o pamięci miejsca w Galerii Bielskiej BWA.