Użytek ekologiczny

Rada Miasta podjęła uchwałę o ustanowieniu zbiornika " Weldoro" użytkiem ekologicznym, aby chronić żyjące w nim płazy.