Umowa między powiatami

W Wiśle podpisano porozumienie między Powiatami Bielskim, Cieszyńskim i Żywieckim.