Relacja z wyprawy Bielskiej ekipy po Europie zachodniej, która odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej