KRAJOBRAZ / ELEMENTY I STRUKTURY. Wystawa bielskiego artysty i pedagoga w Galerii Bielskiej BWA.