Święto POLICJI

Nominacje, podziekowania, podsumowanie minionego roku i cześć nieoficjalna - to elementy świeta policji.