Wystawa w 260. rocznicę nabycia państwa bielskiego przez Aleksandra Józefa Sułkowskiego