Strumieńskie Betlejem

Już po raz trzeci w Strumieniu przy kościele św.Barbary przygotowywana jest "żywa szopka".