Tak dzisiaj wyglądają dawne zakola Wisły w okolicy Oświęcimia.