...w sprawie zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych w FAP