Sierpień 80 w Bielsku-Białej

Henryk Juszczyk wspomina to co się działo przed 30 laty.