Rozmowa z Stanisławem Michalkiewiczem

Cz. 1.
O antysemityzmie, o pieniądzach, o sytuacji na świecie i w Polsce