"Rodzinna" prywatyzacja

Poseł PiS Stanisław Pięta ma wiele wątpliwości co do sposobu prywatyzacji bielskiego Polmosu.