Zapraszamy do ośrodka dla osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzonego przez Stowarzyszenie Razem.