Ratusz na dwuzłotóce

21 kwietnia wejdzie do obiegu moneta z wizerunkiem ratusza w Bielsku-Białej. Będzie to zarazem ostatnia moneta z cyklu Historyczne Miasta Polski. Serię w 2005 roku rozpoczęło Gniezno.