Radny kontra prezydent

Radny Puda twierdzi, że odpowiedzi, jakie otrzymuje na swoje interpelacje, są nierzetelne i niemerytoryczne.