Rada Miasta przyjęła budżet na rok 2011

Prawie wszyscy rdadni byli za, dwoje wstrzymało się od głosu.