Rada chce współpracować?

W słowach wszyscy deklarują współpracę. Jednak z przebiegu wydarzeń  wynika  coś innego.