Poniedziałek pracujący 16 marca. Opustoszałe ulice. Zaczęliśmy tydzień w całkowicie nowej rzeczywistości.