Przodujący pododdział wojsk lądowych

stacjonuje  w Bielsku-Białej.