"Zmagania" pięciu chórów w kaplicy św. Jana Kantego w Kętach.