Zrealizowali prace ... czekają na pieniądze - problemy przedsiębiorców i zwyczajnych ludzi wychodzą na ulicę