Powstanie ATH

Archiwum z 2000 roku. Senat Politechniki Łódzkiej zebrał się i uchwalił pozytywną opinię dla przekształcenia filii politechniki w samodzielną uczelnie.