Koncert połączony z wykładem, min. o udziale mieszkańców Bielska i Białej w Powstaniach Śląskich.