Powodziowe rozlewisko Wisły w okolicy lotniska w Kaniowie.