Powiatowy budżet

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu, debatowano nad budżetem na rok 2010.