Pora na brydża

Rozmowa z Adrianem Bakalarzem, pomysłodwawcą Młodzieżowego Międzynarodowego Festiwalu Brydżowego, którego 8. edycja odbyła się 14 i 15 listopada w SP nr 37 w Bielsku-Białej.