Podziemny mur

Podczas budowy kanalizacji na ul. Wzgórze odkryto pozostałości dawnych murów miejskich.