Zielone otoczenie Bielska-Białej i zamieszkujące je płazy przypominają jak blisko przyrody mieszkamy i jak ważna jest zielona infrestruktura.