Plusy karty "Rodzina plus"

1 czerwca, pierwszych dwanaście rodzin wielodzietnych z Bielska-Białej otrzymało karty "Rodzina+", uprawniające do różnorakich zniżek .