Plener malarski w Hotelu Klimczok. 2 kwietnia 2022. Znakomici artyści z całej Polski, twórczo i towarzysko, spotkali się jak co roku, od wielu już lat, na plenerze im. Jerzego Dudy Gracza.