Pielęgniarki odeszły od łóżek

Trwa strajk pielęgniarek i położnych
Zobacz też:
www.bti.bielsko.pl/strajk_w_pieciu_szpitalach_3112.html