Pianista z Grand Rapids

W ramach współpracy z partnerskim miastem Grand Rapids, do Bielska-Białej przyjechał amerykański pianista włoskiego pochodzenia Giuseppe Lupis.