Parlamntarzyści o naszych sprawach

Parlamentarzyści zaproszeni na sesje Rady Miasta mieli dużo do powiedzenia w sprawach naszego miasta.