Parlamentarzyści na sesji

Na sesji Rady Miasta miały miejsce wystąpienia bielskich parlamantarzystów.