Koncerty dla mieszkańców zorganizowane w Istebnej i w Strumieniu przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentu Protalent.