Dofinansowano z programu ASOS Edukacja Kulturalna Bezpieczeństwo 60+. Honorowy patronat: wiceminister Rodziny Pracy i Polityki społecznej Stanisław Szwed